Státní úřady a instituce

Info-Decin.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Ústecký okres Děčín

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Děčín"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Děčín, Labská 137/17 - +420 412 512 684

Okresní státní zastupitelství Děčín - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Děčín, Masarykovo nám. 97/13 - +420 412 518 701, +420 412 589 947

Státní plavební správa - plavebniurad.cz

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Děčín, Husitská 1403/8 - +420 412 557 411, +420 412 557 415

OSSZ Děčín - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Děčín, Ruská 61/33 - +420 412 505 111

Policie ČR - Územní odbory Děčín - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Děčín, Kaštanová 301/2 - +420 974 432 111

Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce - ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Děčín, Teplická 424/69 - +420 412 518 202, +420 412 518 287

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Rumburk, Náměstí Lužické 387/2 - +420 412 333 021, +420 734 362 948

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Děčín, Březinova 442/1 - +420 950 111 111

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Děčín, Sládkova 486/2 - +420 412 557 250

Okresní soud v Děčíně - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Děčín, Masarykovo nám. 1/1 - +420 412 709 811